ยืมเงิน 8,000 ด่วนได้จริง คำนวณแผนการชำระเงินก่อนกู้แบบง่ายๆได้ที่นี่

คำนวณแผนการชำระเงินก่อนกู้ยืมด่วน

เลือกประเภทของดอกเบี้ย กรอกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ และเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ย เพื่อวางแผนการชำระหนี้ของคุณ คลิก 'ดูสรุปยอดเงินกู้' เพื่อแสดงรายละเอียดการชำระหนี้และการยืมเงิน

บาท
%

ผลลัพธ์การคำนวณสำหรับการกู้ยืมของคุณ

จำนวนเงินที่ยืม 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ย %ต่อปี
ยอดชำระต่อเดือน: Calculated Monthly Payment บาท
ระยะเวลาในการชำระหนี้
ยอดจ่ายทั้งหมด Calculated Total Payment บาท
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด Calculated Total Interest บาท

สรุปรายละเอียดการชำระคืน: หากคุณวางแผนกู้ยืมเงินเงินจำนวน บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี ชำระหนี้คืนภายในระยะเวลา , คุณจะต้อง คือ บาท ดังนั้นจำนวนเงินที่คุณต้องชำระทั้งหมดจะเป็น บาท และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดคือ บาท

หมายเหตุ: ก่อนใช้เครื่องมือคำนวณการกู้ยืมนี้:
  • เครื่องมือนี้ใช้ประเมินยอดใช้จ่ายและดอกเบี้ยเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • โดยคิดจากเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ผ่อนต่อเดือนเท่า ๆ กันเท่านั้น
  • รายละเอียดการกู้ยืมจริงอาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดอกเบี้ยและนโยบายของสถาบันการเงิน
  • ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดกับสถาบันทางการเงินก่อนทำสัญญา
  • การคำนวณนี้ไม่คำนึงถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้กู้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินที่คุณสนใจ

อัตราดอกเบี้ยของการยืมเงินด่วนเป็นอย่างไร

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loans)

สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการยืมเงินด่วน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่มีงานประจำ อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ 18% ถึง 25% ต่อปี (1.5% - 2.08% ต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของผู้กู้และนโยบายของสถาบันการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงที่สถาบันการเงินพิจารณาจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพภายใต้กำกับ (Nano Finance)

สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจหรือเพื่อการลงทุนระยะสั้น สินเชื่อรายย่อยประเภทนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยปกติจะอยู่ที่ 33% ต่อปี หรือไม่เกิน 2.75% ต่อเดือน โดยวงเงินกู้จะไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย แม้สินเชื่อนี้จะมีดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล แต่การประเมินให้สินเชื่อนั้นสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อเดือนก็สามารถสมัครผ่านได้ อัตราดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้นตามภาระความเสี่ยงของสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Finance)

เป็นสินเชื่อที่มีความคล้ายคลึงกับสินเชื่อแบบนาโนไฟแนนซ์ เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการที่จะสามารถปล่อยกู้สินเชื่อนี้ได้จะต้องขอใบอนุญาตทำธุรกิจในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อเป็นสินเชื่อให้คนในภูมิลำเนาจังหวัดนั้น ๆ โดยเฉพาะ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 33% - 36% ต่อปี หรือตั้งแต่ 2.75% - 3% ต่อเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคล้าย ๆ กับนาโนไฟแนนซ์ แต่ผู้กู้มีทางเลือกที่จะใช้ทะเบียนรถหรือทะเบียนบ้านในการค้ำประกันเป็นทางเลือกได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

ชาร์ตแสดงการผ่อนชำระ

ทำความเข้าใจชาร์ต

เงินต้นที่ชำระ: แสดงจำนวนเงินต้นที่คุณชำระในแต่ละงวด

ดอกเบี้ยที่ชำระ: บอกจำนวนดอกเบี้ยที่คุณจ่ายในแต่ละงวด

เงินต้นที่ชำระสะสม: แสดงยอดรวมของเงินต้นที่ชำระทั้งหมดตลอดระยะเวลากู้

ยอดเงินต้นคงเหลือ: แสดงยอดเงินต้นที่คงเหลือหลังจากการชำระแต่ละครั้ง

ยอดชำระรายเดือน: แสดงยอดชำระรายเดือน

วิธีใช้งานชาร์ต

ชาร์ตนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการชำระหนี้ นี่คือวิธีใช้งาน:

  • คลิกบนชาร์ต: เมื่อคลิกข้อมูลใดๆ บนชาร์ต คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น จำนวนเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ชำระในแต่ละงวด
  • แสดง/ซ่อนข้อมูล: คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนข้อมูลบางอย่างบนชาร์ต เช่น เงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ชำระ เพื่อให้คุณโฟกัสข้อมูลที่ต้องการ
  • เคล็ดลับ: ใช้ชาร์ตนี้เพื่อวางแผนการชำระหนี้ของคุณ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยในแต่ละงวด ช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของการชำระเงินล่าช้าหรือจ่ายเงินเพิ่ม

ตารางการผ่อนชำระ สำหรับการวางแผนยืมเงินด่วน 8,000 บาท

งวดที่ ยอดเงินต้นคงเหลือ ยอดชำระต่อเดือน ดอกเบี้ยที่ชำระ เงินต้นที่ชำระ ยอดเงินต้นคงเหลือหลังชำระ

ยืมเงินด่วน ในจำนวนอื่น ๆ