วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Aconatic ทุกรุ่น

หากคุณต้องการตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ Aconatic อัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการตั้งเวลาดังนี้

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Aconatic (รุ่นที่เป็น Roku TV)

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมต
 2. เลือกเมนู Setting แล้วกด OK บนรีโมต
 3. เลือกเมนู System แล้วกด OK บนรีโมต
 4. เลือก Timer Setting แล้วกด OK บนรีโมต
 5. เลือก Sleep Timer แล้วกด OK บนรีโมต
 6. เลือกเวลาที่ต้องการ มี 15/30/60/90/120 นาที เมื่อเลือกแล้วกด OK
 7. ตั้งเวลาสำเร็จ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทีวีจะทำการปิดหน้าจอเข้าโหมดสแตนบายอัตโนมัติ
 8. หากต้องการให้ระบบยกเลิกการตั้งปิดทีวีอัตโนมัติ ให้เลือกจากเลือกเวลา เป็น Off

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Aconatic (รุ่นที่เป็น Android TV)

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. เลือกเมนู Settings
 3. เลื่อนหาเมนู Screen Saver (พักหน้าจอ)
 4. เลือก Put device to sleep (ตั้งเวลาปิดหน้าจอ)
 5. เลือกเวลาที่ต้องการ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, และ 120 นาที
 6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย หน้าจอโทรทัศน์จะปิดตัวเองอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด หากไม่มีการใช้งานใด ๆ
 7. หากต้องการให้ระบบยกเลิกการตั้งปิดทีวีอัตโนมัติ ให้เลือกจากเลือกเวลา เป็น Off

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Aconatic (รุ่นที่เป็น Android TV ด้วยแอป)

สำหรับโทรทัศน์ Aconatic รุ่นที่เป็น Android TV คุณสามารถดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store มาติดตั้งได้เพื่อทำการช่วยปิดโทรทัศน์อัตโนมัติ โดยการใช้งานผ่านแอปจะง่ายกว่าและเมื่อต้องการจะปิดโทรทัศน์ก็แค่เข้าแอปปิดโทรทัศน์ มีวิธีการดังนี้

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. ไปที่ Google Play Store
 3. พิมพ์ชื่อ “Sleep TV Timer” แล้วกดค้นหา
 4. จะเจอแอปตามภาพประกอบ ดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง
 5. เปิดแอปขึ้นมา คุณสามารถตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ได้ทั้งแบบกำหนดนาที หรือกำหนดเวลาในนาฬิกา
 6. ทุกครั้งที่ต้องการจะตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ ให้เข้ามาตั้งเวลาที่แอปนี้แทน

ไม่มีรีโมตจะตั้งเวลาปิดทีวียังไง

ในกรณีที่คุณไม่มีรีโมต Aconatic TV ให้ดาวน์โหลดแอป Universal TV Remote Control จาก Google Play Store ติดตั้งลงบนมือถือ Android ของคุณ แอปนี้จะสามารถใช้แทนรีโมตของคุณได้ โดยแอปนี้จะใช้งานได้ปกติหากมือถือของคุณสามารถส่งสัญญาณ Infrared ได้ (ลองติดตั้งแอปแล้วแอปจะทำการเช็คให้อัตโนมัติว่ามือถือมีสัญญาณ Infrared หรือไม่

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเวลาปิดทีวี Aconatic

การตั้งเวลาปิดทีวีแบบนี้จะเป็นเพียงการพักหน้าจอในโหมดสแตนบายเท่านั้น ยังคงมีสัญญาณไฟเข้าโทรทัศน์และตัวเครื่องยังทำงานอยู่ แต่จะใช้พลังงานน้อยมาก ๆ หากต้องการปิดโทรทัศน์ให้สนิท แนะนำให้ถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *