ตั้งเวลาปิดทีวี Samsung

หากคุณต้องการตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ Samsung อัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด หรือกำหนดเวลาเอาไว้ให้เวลาที่เครื่องไม่ได้ใช้งานใด ๆ เลยสักระยะ แล้วทำการปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับตั้งเวลาไว้เผื่อเราเผลอหลับคาหน้าจอ

มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการตั้งเวลาดังนี้

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Samsung Smart TV

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมต
 2. เลือกเมนู Setting แล้วกด OK บนรีโมต
 3. เลือกเมนู System Manager แล้วกด OK บนรีโมต
 4. เลือก Time แล้วกด OK บนรีโมต
 5. เลือก Sleep Timer แล้วกด OK บนรีโมต
 6. เลือกเวลาที่ต้องการ มี /30/60/120/180 นาที เมื่อเลือกแล้วกด OK
 7. ตั้งเวลาสำเร็จ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทีวีจะทำการปิดหน้าจอเข้าโหมดสแตนบายอัตโนมัติ

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Samsung (รุ่นที่เป็น Android TV)

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. เลือกเมนู Settings
 3. เลื่อนหาเมนู Screen Saver (พักหน้าจอ)
 4. เลือก Put device to sleep (ตั้งเวลาปิดหน้าจอ)
 5. เลือกเวลาที่ต้องการ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, และ 120 นาที
 6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย หน้าจอโทรทัศน์จะปิดตัวเองอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด หากไม่มีการใช้งานใด ๆ

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Samsung (รุ่นที่เป็น Android TV ด้วยแอป)

สำหรับโทรทัศน์ Samsung รุ่นที่เป็น Android TV คุณสามารถดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store มาติดตั้งได้เพื่อทำการช่วยปิดโทรทัศน์อัตโนมัติ โดยการใช้งานผ่านแอปจะง่ายกว่าและเมื่อต้องการจะปิดโทรทัศน์ก็แค่เข้าแอปปิดโทรทัศน์ มีวิธีการดังนี้

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. ไปที่ Google Play Store
 3. พิมพ์ชื่อ “Sleep TV Timer” แล้วกดค้นหา
 4. จะเจอแอปตามภาพประกอบ ดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง
 5. เปิดแอปขึ้นมา คุณสามารถตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ได้ทั้งแบบกำหนดนาที หรือกำหนดเวลาในนาฬิกา
 6. ทุกครั้งที่ต้องการจะตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ ให้เข้ามาตั้งเวลาที่แอปนี้แทน

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเวลาปิดทีวี Samsung

การตั้งเวลาปิดทีวีแบบนี้จะเป็นเพียงการพักหน้าจอในโหมดสแตนบายเท่านั้น ยังคงมีสัญญาณไฟเข้าโทรทัศน์และตัวเครื่องยังทำงานอยู่ แต่จะใช้พลังงานน้อยมาก ๆ หากต้องการปิดโทรทัศน์ให้สนิท แนะนำให้ถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *