ตั้งเวลาปิดทีวี Sharp (Aquos TV, Smart TV ทุกรุ่น)

หากคุณต้องการตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ Sharp อัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการตั้งเวลาดังนี้

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Sharp Aquos TV

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมต
 2. เลื่อนหาเมนู Option แล้วเลือก
 3. เลือกเมนู Sleep Timer แล้วกด Enter
 4. เลือกเวลาที่ต้องการ 30/60/90/120/150 นาที แล้วกด Enter หรือหากจะยกเลิกการตั้งเวลาปิดทีวีให้เลือก Off แล้วกด Enter
 5. กด Menu อีกครั้งเพื่อออกจากเมนู

วิธีตั้งเวลาเปิดทีวี Sharp Aquos TV

สำหรับ Sharp Aquos TV คุณสามารถตั้งเวลาเปิดทีวีได้ด้วย โดยจะกำหนดเวลาเป็น AM/PM วิธีการง่ายๆ มีดังนี้

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมต
 2. เลื่อนหาเมนู Option แล้วเลือก
 3. เลือกเมนู Wake up Timer
 4. ที่ Timer เลือก On
 5. ที่ Time ตั้งเวลาที่จะเปิด (เลือกเป็น AM/PM)
 6. ที่ Channel เลือกช่องที่จะทำการเปิดเป็นช่องแรกเมื่อทีวีเปิด
 7. ที่ Volume ตั้งค่า Volume ทีวีเมื่อทำการเปิด

สำหรับตั้งเวลาเปิดทีวีนั้น ระหว่างที่ตั้งค่าทิ้งไว้ ต้องเสียบปลั๊กทีวีค้างไว้ อย่าเผลอถอดออก เพราะทีวีจะไม่เปิดตามเวลาที่ตั้งหากไม่มีการจ่ายไฟเข้ามา

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Sharp (รุ่นที่เป็น Roku TV)

 1. กดปุ่ม Menu บนรีโมต
 2. เลือกเมนู Setting แล้วกด OK บนรีโมต
 3. เลือกเมนู System แล้วกด OK บนรีโมต
 4. เลือก Timer Setting แล้วกด OK บนรีโมต
 5. เลือก Sleep Timer แล้วกด OK บนรีโมต
 6. เลือกเวลาที่ต้องการ มี 15/30/60/90/120 นาที เมื่อเลือกแล้วกด OK
 7. ตั้งเวลาสำเร็จ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทีวีจะทำการปิดหน้าจอเข้าโหมดสแตนบายอัตโนมัติ

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Sharp (รุ่นที่เป็น Android TV)

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. เลือกเมนู Settings
 3. เลื่อนหาเมนู Screen Saver (พักหน้าจอ)
 4. เลือก Put device to sleep (ตั้งเวลาปิดหน้าจอ)
 5. เลือกเวลาที่ต้องการ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, และ 120 นาที
 6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย หน้าจอโทรทัศน์จะปิดตัวเองอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด หากไม่มีการใช้งานใด ๆ

วิธีตั้งเวลาปิดทีวี Sharp (รุ่นที่เป็น Android TV ด้วยแอป)

สำหรับโทรทัศน์ Sharp รุ่นที่เป็น Android TV คุณสามารถดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store มาติดตั้งได้เพื่อทำการช่วยปิดโทรทัศน์อัตโนมัติ โดยการใช้งานผ่านแอปจะง่ายกว่าและเมื่อต้องการจะปิดโทรทัศน์ก็แค่เข้าแอปปิดโทรทัศน์ มีวิธีการดังนี้

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อไปหน้าแรกของทีวี
 2. ไปที่ Google Play Store
 3. พิมพ์ชื่อ “Sleep TV Timer” แล้วกดค้นหา
 4. จะเจอแอปตามภาพประกอบ ดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง
 5. เปิดแอปขึ้นมา คุณสามารถตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ได้ทั้งแบบกำหนดนาที หรือกำหนดเวลาในนาฬิกา
 6. ทุกครั้งที่ต้องการจะตั้งเวลาปิดโทรทัศน์ ให้เข้ามาตั้งเวลาที่แอปนี้แทน

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเวลาปิดทีวี Sharp

การตั้งเวลาปิดทีวีแบบนี้จะเป็นเพียงการพักหน้าจอในโหมดสแตนบายเท่านั้น ยังคงมีสัญญาณไฟเข้าโทรทัศน์และตัวเครื่องยังทำงานอยู่ แต่จะใช้พลังงานน้อยมาก ๆ หากต้องการปิดโทรทัศน์ให้สนิท แนะนำให้ถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งานทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *