วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Beko

ต้องการตั้งเวลาเปิด ปิดแอร์ Beko อยากรู้ว่าทำยังไง มาดูวิธีกันเลย

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Beko

 1. กดปุ่ม CLOCK/TIMER ON จนกว่าจะมีสัญลักษณ์ ON ขึ้นบนหน้าจอรีโมต
 2. ใช้ลูกศรขึ้นลง เพื่อปรับเวลา
 3. กดที่ปุ่ม REAL SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Beko

 1. กดปุ่ม CLOCK/TIMER ON จนกว่าสัญลักษณ์ ON จะหายไปจากหน้าจอรีโมต

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Beko

 1. กดปุ่ม TIMER OFF จนมีสัญลักษณ์ OFF ขึ้นบนหน้าจอรีโมต
 2. ใช้ลูกศรขึ้นลง เพื่อปรับเวลา
 3. กดที่ปุ่ม REAL SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Beko

 1. กดปุ่ม TIMER OFF จนกว่าสัญลักษณ์ OFF จะหายไปจากหน้าจอรีโมต

วิธีตั้งนาฬิกาแอร์ Beko

 1. กดปุ่ม CLOCK/TIMER ON ให้ตัวเลขแสดงเวลากระพริบ
 2. ใช้ลูกศรขึ้นลง เพื่อปรับเวลา
 3. กดที่ปุ่ม REAL SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *