วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Carrier

อยากตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Carrier แต่จำไม่ได้ว่าตั้งยังไง คู่มือหาย มาดูวิธีกันเลย

รีโมตแอร์ Carrier

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Carrier

  1. กดที่ลูกศรขึ้นลงที่มีคำว่า ON กำกับเพื่อตั้งเวลาที่คุณต้องการ
  2. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Carrier

  1. กดที่ลูกศรขึ้นลงที่มีคำว่า ON กำกับเพื่อให้ตัวเครื่องเข้าใจว่าเรากำลังตั้งค่าเวลา ON อยู่
  2. กดปุ่ม CLR เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Carrier

  1. กดที่ลูกศรขึ้นลงที่มีคำว่า OFF กำกับเพื่อตั้งเวลาปิดที่คุณต้องการ
  2. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Carrier

  1. กดที่ลูกศรขึ้นลงที่มีคำว่า OFF กำกับเพื่อให้ตัวเครื่องเข้าใจว่าเรากำลังตั้งค่าเวลา OFF อยู่
  2. กดปุ่ม CLR เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

คำแนะนำเพิ่มเติม

  • เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยให้วางรีโมตไว้ในที่ ๆ ส่งสัญญาณไปยังแอร์ได้ เพื่อให้การตั้งเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • การตั้งเวลาจะเป็นการทำงานต่อเนื่องในทุก ๆ วันเมื่อถึงเวลานั้น หากต้องการปรับเปลี่ยนเวลาให้กลับมาปรับใหม่ที่รีโมตอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *