วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Daikin

คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Daikin ได้ง่าย ๆ ด้วยรีโมตคอนโทรลที่ติดมากับตัวเครื่อง โดยกดปุ่มดังต่อไปนี้

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Daikin

  1. กดปุ่ม ON ข้าง ๆ TIMER
  2. กดปุ่ม ON ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เวลาที่ต้องการ หากที่หน้าจอเขียนว่า 9.30am แปลว่าแอร์จะทำการเปิดตอน 9 โมงเช้า 30 นาที

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Daikin

  • กดปุ่ม Cancel ที่ใต้ปุ่ม ON TIMER

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Daikin

  1. กดปุ่ม OFF ข้าง ๆ TIMER
  2. กดปุ่ม OFF ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เวลาที่ต้องการ หากที่หน้าจอเขียนว่า 9.30am แปลว่าแอร์จะทำการปิดตอน 9 โมงเช้า 30 นาที
  • *am คือเวลาตั้งแต่ เที่ยงคืน – เที่ยงวัน (0.00am-11.59am)
  • *pm คือเวลาตั้งแต่ เที่ยงวัน – เที่ยงคืน (12.00pm-11.59pm)

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Daikin

  • กดปุ่ม Cancel ที่ใต้ปุ่ม OFF TIMER

วิธีตั้งนาฬิกาของแอร์ Daikin

หากเวลาของแอร์ Daikin ไม่ตรงกับนาฬิกาจริง ๆ ให้กดปุ่มสัญลักษณ์นาฬิกาค้างไว้ เพื่อทำการปรับเวลา

วิธีตรวจสอบการตั้งเวลาแอร์ Daikin

ต้องมีสัญลักษณ์ ON/OFF ที่ด้านข้างเวลาบนหน้าจอปรากฏเมื่อทำการตั้งเวลาเปิดและปิดเอาไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *