วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Haier

คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Haier ได้ง่าย ๆ ด้วยรีโมตคอนโทรลที่ติดมากับตัวเครื่อง โดยกดปุ่มดังต่อไปนี้

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Haier

 1. กดปุ่ม TIME ON ค้างไว้จนกว่า จะมีสัญลักษณ​์ On บนรีโมต ตัวเลขด้านหลังที่ระบุ จะเป็นเวลานับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะเปิด
 2. ใช้ปุ่ม TEMP ลูกศรขึ้น/ลง ในการกำหนดเวลา สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1 – 24 ชั่วโมง
 3. สัญลักษณ์​ TIME On จะยังอยู่ แต่แอร์จะทำการปิดตัวและรีสตาร์ท
 4. หากต้องการปรับเวลา สามารถกดปุ่ม TEMP ลูกศรขึ้น/ลง ได้แม้ตัวเครื่องจะปิดไปแล้ว

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Haier

 1. กดปุ่ม TIME ON ค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ ON จะหายไป

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Haier

 1. กดปุ่ม TIME OFF ค้างไว้จนกว่า จะมีสัญลักษณ​์ OFF บนรีโมต ตัวเลขด้านหลังที่ระบุ จะเป็นเวลานับถอยหลังจนกว่าเครื่องจะเปิด
 2. ใช้ปุ่ม TEMP ลูกศรขึ้น/ลง ในการกำหนดเวลา สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1 – 24 ชั่วโมง
 3. หากต้องการปรับเวลา สามารถกดปุ่ม TIME OFF + TEMP ลูกศรขึ้น/ลง ได้

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Haier

 1. กดปุ่ม TIME OFF ค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ OFF จะหายไป

ในกรณีไม่มีปุ่ม TIME ON/ TIME OFF

ให้กดปุ่ม TIME ค้างไว้แทนจนกว่ารีโมตจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่ต้องการ

 • ON ตั้งเวลาเปิดแอร์
 • OFF ตั้งเวลาปิดแอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *