วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Hisense

คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Hisense ได้ง่าย ๆ ด้วยรีโมตคอนโทรลที่ติดมากับตัวเครื่อง โดยกดปุ่มดังต่อไปนี้

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Hisense

 1. กดปุ่ม Timer On
 2. เลื่อนลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะเปิดเครื่อง (เป็นเวลาตามนาฬิกาของเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง)
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดหนึ่งทีเวลาจะเลื่อนขึ้นลง 1 นาที
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดค้างไว้ 2 วินาที เวลาจะเลื่อนขึ้นลง 10 นาที
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดค้างนานขึ้น เวลาจะเลื่อนขึ้นลง 1 ชั่วโมง
 3. เมื่อคุณตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วให้กด Timer On อีกครั้งเพื่อตั้งเวลา
 4. จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ On และเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าจอรีโมต

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Hisense

 1. เมื่อตั้งเวลาไว้แล้วต้องการยกเลิก ให้ดูว่ามีสัญลักษณ์ ON บนหน้าจอรีโมตหรือไม่ก่อน
 2. กด Timer On หนึ่งครั้ง จะได้ยินเสียงปิ๊ปจากรีโมต
 3. ยกเลิก Timer On เรียบร้อย

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Hisense

 1. กดปุ่ม Timer Off
 2. เลื่อนลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะปิดเครื่อง (เป็นเวลาตามนาฬิกาของเครื่องแบบ 24 ชั่วโมง)
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดหนึ่งทีเวลาจะเลื่อนขึ้นลง 1 นาที
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดค้างไว้ 2 วินาที เวลาจะเลื่อนขึ้นลง 10 นาที
  • ลูกศรขึ้นหรือลง กดค้างนานขึ้น เวลาจะเลื่อนขึ้นลง 1 ชั่วโมง
 3. เมื่อคุณตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วให้กด Timer Off อีกครั้งเพื่อตั้งเวลา
 4. จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ Off และเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าจอรีโมต

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Hisense

 1. เมื่อตั้งเวลาปิดแอร์ไว้แล้วต้องการยกเลิก ให้ดูว่ามีสัญลักษณ์ OFF บนหน้าจอรีโมตหรือไม่ก่อน
 2. กด Timer OFF หนึ่งครั้ง จะได้ยินเสียงปิ๊ปจากรีโมต
 3. ยกเลิก Timer OFF เรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *