วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Hitachi

ต้องการตั้งเวลาเปิด ปิดแอร์ Hitachi อยากรู้ว่าทำยังไง มาดูวิธีกันเลย

รีโมตแอร์รุ่นที่มีลูกศรปรับนาฬิกาแยก

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Hitachi

  1. กดปุ่ม On Timer ให้ตัวเลขเวลากระพริบพร้อมมีสัญลักษณ์ On ขึ้นบนรีโมต
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงตรงปรับอุณหภูมิในการปรับเวลา (บางรุ่นจะมีลูกศรขึ้นลงปรับเวลาแยก มีคำว่า Time กำกับ ให้ใช้ตรงนั้น)
  3. เมื่อได้เวลาตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม On Timer อีกครั้งเพื่อยืนยัน (หากมีปุ่ม Send ให้กดปุ่ม Send แทน)

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Hitachi

  1. กดปุ่ม On Timer อีกครั้งเพื่อยกเลิก (สัญลักษณ์ Off จะหายไป)
  2. สำหรับรุ่นที่มีปุ่ม Cancel ให้กด On Timer และปุ่ม Cancel ตามลำดับ

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Hitachi

  1. กดปุ่ม Off Timer ให้ตัวเลขเวลากระพริบพร้อมมีสัญลักษณ์ Off ขึ้นบนรีโมต
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงตรงปรับอุณหภูมิในการปรับเวลา (บางรุ่นจะมีลูกศรขึ้นลงปรับเวลาแยก มีคำว่า Time กำกับ ให้ใช้ตรงนั้น)
  3. เมื่อได้เวลาตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Off Timer อีกครั้งเพื่อยืนยัน (หากมีปุ่ม Send ให้กดปุ่ม Send แทน)

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Hitachi

  1. กดปุ่ม Off Timer อีกครั้งเพื่อยกเลิก (สัญลักษณ์ Off จะหายไป)
  2. สำหรับรุ่นที่มีปุ่ม Cancel ให้กด Off Timer และปุ่ม Cancel ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *