วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ LG

คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ LG ได้ง่าย ๆ ด้วยรีโมตคอนโทรลที่ติดมากับตัวเครื่อง โดยกดปุ่มดังต่อไปนี้

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ LG

 1. กดปุ่ม TIMER บนรีโมตไปเรื่อย จนกว่าสัญลักษณ์​ ON จะขึ้นในหน้าจอ
 2. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อตั้งเวลา (ลูกศรตรง Set up ไม่ใช่ตรง Temp)
 3. กดที่ปุ่ม SET/CANCEL เพื่อตั้งเวลาอีกครั้ง
 4. เมื่อตั้งเวลาสำเร็จ สัญลักษณ์ ON และ เวลาที่ตั้งไว้จะปรากฏบนหน้าจอ

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ LG

 1. กดปุ่ม TIMER บนรีโมต จนกว่าสัญลักษณ์ ON จะกะพริบ
 2. กดปุ่ม SET/CANCEL เพื่อทำการยกเลิก

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ LG

 1. กดปุ่ม TIMER บนรีโมตไปเรื่อย ๆ จนกว่าสัญลักษณ์​ OFF จะขึ้นในหน้าจอ
 2. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อตั้งเวลา (ลูกศรตรง Set up ไม่ใช่ตรง Temp)
 3. กดที่ปุ่ม SET/CANCEL เพื่อตั้งเวลาอีกครั้ง
 4. เมื่อตั้งเวลาสำเร็จ สัญลักษณ์ OFF และ เวลาที่ตั้งไว้จะปรากฏบนหน้าจอ

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ LG

 1. กดปุ่ม TIMER บนรีโมต จนกว่าสัญลักษณ์ OFF จะกะพริบ
 2. กดปุ่ม SET/CANCEL เพื่อทำการยกเลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *