วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Panasonic

อยากตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Panasonic แต่จำไม่ได้ว่าตั้งยังไง คู่มือหาย มาดูวิธีกันเลย

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Panasonic

  1. กดปุ่ม ON ด้านบนคำว่า TIMER (เมื่อกดแล้วที่หน้าจอต้องมีคำว่า ON ขึ้น)
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงด้านข้างในการกำหนดเวลาที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Panasonic

  1. กดปุ่ม ON ด้านบนคำว่า TIMER ให้สัญลักษณ์ ON กระพริบ
  2. กดปุ่ม CANCEL เพื่อทำการยกเลิกการตั้งเวลา

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Panasonic

  1. กดปุ่ม OFF ด้านบนคำว่า TIMER (เมื่อกดแล้วที่หน้าจอต้องมีคำว่า OFF ขึ้น)
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงด้านข้างในการกำหนดเวลาที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Panasonic

  1. กดปุ่ม OFF ด้านบนคำว่า TIMER ให้สัญลักษณ์ OFF กระพริบ
  2. กดปุ่ม CANCEL เพื่อทำการยกเลิกการตั้งเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *