วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Samsung

อยากตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Carrier แต่จำไม่ได้ว่าตั้งยังไง คู่มือหาย มาดูวิธีกันเลย

รีโมตแอร์ Samsung แบบมีปุ่ม Timer เดียว (ไม่มี On/Off)
รีโมตแอร์ Samsung แบบมีปุ่ม Timer On Timer Off

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Samsung

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer ปุ่มเดียว

รุ่นนี้จะเป็นการตั้งเวลาเปิดล่วงหน้านับเป็นนาทีหรือชั่วโมง ไม่ใช่ตามเวลานาฬิกาจริง

 1. กดปุ่ม Timer ให้ขึ้นสัญลักษณ์ On บนหน้าจอรีโมต
 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ แล้วกด SET

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer สองปุ่ม (On Timer / Off Timer)

รีโมตรุ่นนี้จะตั้งเวลาเปิดล่วงหน้าตามเวลาของนาฬิกาควรตั้งเวลานาฬิกาให้ตรงก่อนโดยทำได้ดังนี้

 1. กดปุ่ม 2ndF
 2. กดปุ่ม On Timer
 3. ใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Temp เพื่อปรับ ชั่วโมง และใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Fan เพื่อปรับ นาที (เวลาใช้แบบ AM/PM)
 4. กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยืนยันการตั้งเวลา

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ (หลังจากตั้งเวลานาฬิกาเรียบร้อยแล้ว)

 1. กดปุ่ม On Timer เพื่อเปิดการตั้งเวลา (สัญลักษณ์ On จะกระพริบบนหน้าจอรีโมต)
 2. ใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Temp เพื่อปรับ ชั่วโมง และใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Fan เพื่อปรับ นาที (เวลาใช้แบบ AM/PM) ที่จะเป็นเวลาเปิดแอร์ที่ต้องการ

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Samsung

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer ปุ่มเดียว

 1. กดปุ่ม Timer ให้ขึ้นสัญลักษณ์ On บนหน้าจอรีโมต
 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer สองปุ่ม (On Timer / Off Timer)

 1. กดปุ่ม On Timer เพื่อบอกระบบว่าคุณกำลังจะตั้งค่าโหมดนี้
 2. กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยกเลิก
 3. หากยกเลิกสำเร็จ สัญลักษณ์ On บนหน้าจอรีโมตต้องหายไป

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Samsung

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer ปุ่มเดียว

รุ่นนี้จะเป็นการตั้งเวลาเปิดล่วงหน้านับเป็นนาทีหรือชั่วโมง ไม่ใช่ตามเวลานาฬิกาจริง

 1. กดปุ่ม Timer ให้ขึ้นสัญลักษณ์ Off บนหน้าจอรีโมต (กดสองครั้ง)
 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ แล้วกด SET

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer สองปุ่ม (On Timer / Off Timer)

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ (หากยังไม่ตั้งนาฬิกาให้กลับไปดูวิธีตั้งก่อนด้านบน)

 1. กดปุ่ม Off Timer เพื่อเปิดการตั้งเวลาปิดแอร์ (สัญลักษณ์ Off จะกระพริบบนหน้าจอรีโมต)
 2. ใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Temp เพื่อปรับ ชั่วโมง และใช้ลูกศรขึ้นลงตรง Fan เพื่อปรับ นาที (เวลาใช้แบบ AM/PM) ที่จะเป็นเวลาปิดแอร์ที่ต้องการ

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Samsung

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer ปุ่มเดียว

 1. กดปุ่ม Timer ให้ขึ้นสัญลักษณ์ Off บนหน้าจอรีโมต
 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

สำหรับรีโมตรุ่นที่มีปุ่ม Timer สองปุ่ม (On Timer / Off Timer)

 1. กดปุ่ม Off Timer เพื่อบอกระบบว่าคุณกำลังจะตั้งค่าโหมดนี้
 2. กดปุ่ม Set/Cancel เพื่อยกเลิก
 3. หากยกเลิกสำเร็จ สัญลักษณ์ Off บนหน้าจอรีโมตต้องหายไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *