วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Sharp

ต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิด แอร์ยี่ห้อ Sharp มาดูวิธีกันเลย

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Sharp

  1. กดปุ่ม รูปนาฬิกา ⏱️ON ให้หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์​ ⏱️ON กระพริบ
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงเพื่อกำหนดเวลา
  3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบจะเซฟเวลาที่ต้องการและสัญลักษณ์ ⏱️ON จะเลิกกระพริบ

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Sharp

  1. กดปุ่ม รูปนาฬิกา ⏱️ON ให้หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์​ ⏱️ON กระพริบ
  2. กดปุ่ม ⏱️Cancel

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Sharp

  1. กดปุ่ม รูปนาฬิกา ⏱️OFF ให้หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์​ ⏱️OFF กระพริบ
  2. ใช้ลูกศรขึ้นลงเพื่อกำหนดเวลา
  3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบจะเซฟเวลาที่ต้องการและสัญลักษณ์ ⏱️OFF จะเลิกกระพริบ

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Sharp

  1. กดปุ่ม รูปนาฬิกา ⏱️OFF ให้หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์​ ⏱️OFF กระพริบ
  2. กดปุ่ม ⏱️Cancel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *