วิธีตั้งเวลาเปิด/ปิดแอร์ Trane

อยากตั้งเวลาเปิดและปิดแอร์ Trane แต่จำไม่ได้ว่าตั้งยังไง คู่มือหาย มาดูวิธีกันเลย

วิธีตั้งเวลาเปิดแอร์ Trane

 1. กดปุ่ม TIMER ON ให้สัญลักษณ์ ON กระพริบบนหน้าจอรีโมตพร้อมกับตัวเลขชั่วโมงกระพริบ
 2. ใช้ปุ่ม + – เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะเปิดแอร์ (ชั่วโมง)
 3. กดปุ่ม TIMER ON อีกครั้งเพื่อทำการยืนยันการตั้งชั่วโมง
 4. กดปุ่ม + – เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะเปิดแอร์ (นาที)
 5. กดปุ่ม TIMER ON อีกครั้งเพื่อทำการยืนยันการตั้งนาที

วิธียกเลิกตั้งเวลาเปิดแอร์ Trane

 1. ในกรณีที่ต้องการยกเลิก ให้เช็คว่ามีสัญลักษณ์ ON อยู่บนหน้าจอหรือไม่
 2. หากมีให้กด TIMER ON หนึ่งครั้ง เพื่อยกเลิกได้เลย

วิธีตั้งเวลาปิดแอร์ Trane

 1. กดปุ่ม TIMER OFF ให้สัญลักษณ์ OFF กระพริบบนหน้าจอรีโมตพร้อมกับตัวเลขชั่วโมงกระพริบ
 2. ใช้ปุ่ม + – เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะปิดแอร์ (ชั่วโมง)
 3. กดปุ่ม TIMER OFF อีกครั้งเพื่อทำการยืนยันการตั้งชั่วโมง
 4. กดปุ่ม + – เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะปิดแอร์ (นาที)
 5. กดปุ่ม TIMER OFF อีกครั้งเพื่อทำการยืนยันการตั้งนาที

วิธียกเลิกตั้งเวลาปิดแอร์ Trane

 1. ในกรณีที่ต้องการยกเลิก ให้เช็คว่ามีสัญลักษณ์ OFF อยู่บนหน้าจอหรือไม่
 2. หากมีให้กด TIMER OFF หนึ่งครั้ง เพื่อยกเลิกได้เลย

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • หากมีการตั้งเวลาเปิดหรือปิดแอร์เอาไว้ นาฬิกาบนหน้าจอจะแสดงเวลาที่จะทำการเปิด/ปิด แทน ไม่ใช่เวลานาฬิกาจริง
 • หากระหว่างการตั้งเวลา ไม่มีการกดปุ่มใด ๆ นานเกิน 15 วินาที ระบบจะยกเลิกการตั้งเวลาไปเอง

วิธีตั้งเวลานาฬิการีโมตแอร์

 1. กดปุ่ม CLOCK หนึ่งครั้งให้เลขชั่วโมงกระพริบ
 2. กด + – เพื่อปรับเวลา
 3. กดปุ่ม CLOCK อีกครั้งเพื่อยืนยันเวลาชั่วโมง และจะเข้าสู่การปรับเวลาหน่วยนาที
 4. กด + – เพื่อปรับเวลา
 5. กดปุ่ม CLOCK อีกครั้งเพื่อยืนยันเวลาหน่วยนาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *