วิธีรีเซ็ต Philips TV (Soft Reset และ Factory Reset)

ในบางครั้งระหว่างใช้งานโทรทัศน์ Philips อาจมีปัญหาไม่ชอบมาพากลที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ การ Soft Reset และ Hard Reset อาจช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้โดยไม่ต้องพาเครื่องไปพบช่าง

Soft Reset ต่างกับ Hard Reset อย่างไร

Soft Reset คือการรีสตาร์ทเครื่อง ให้เครื่องได้ทำการรีบูทตัวเองใหม่ โดยที่บันทึกการตั้งค่าต่าง ๆ รูปภาพ แอป ข้อมูลที่เก็บไว้ยังคงอยู่กับเครื่อง แต่ Hard Reset หรือ Factory Reset นั้นจะเป็นการลบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างภายในเครื่องด้วย โดยจะย้อนตัวเครื่องกลับไปเหมือนกับวันแรกที่พึ่งซื้อมา และใช้การตั้งค่าเดิม ๆ จากโรงงานแทน

การ Soft Reset อาจช่วยแก้ปัญหา error ที่เกิดขึ้นในตัวเครื่องได้หลาย ๆ อย่าง แต่บางครั้งหากมีบางซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาหนักมากจนทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดร้ายแรง การเลือกใช้วิธี Hard Reset จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

วิธี Soft Reset Philips TV

 1. ปิดโทรทัศน์
 2. ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ แหล่งจ่ายไฟต่างๆ
 3. ปล่อยให้เครื่องได้พัก รอประมาณ 5 นาที
 4. เสียบปลั๊กกลับไป
 5. เปิดโทรทัศน์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

วิธี Hard Reset Philips TV

 1. เปิดเมนู Home Screen ขึ้นมา ด้วยปุ่ม Home บนรีโมต
 2. กดเลือกเมนู Settings
 3. เลือก General Settings
 4. เลือก Factory Reset หากมีคำถามคอนเฟิร์ม ให้กด Ok หรือ Yes
 5. ระบบจะทำการรีเซ็ตตัวเอง ใช้เวลารอประมาณ 5 – 10 นาที

คำเตือน: การ Hard Reset จะทำการล้างค่าข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นเมื่อ Hard Reset เรียบร้อยแล้วคุณต้องตั้งค่าใหม่ตามที่ตัวเองต้องการ

วิธีรีเซ็ตเครื่อง Hard Reset TV แบบมีรีโมต (Factory Reset สำหรับรุ่นที่เป็น Roku TV)

หากตัวเครื่องรันบนระบบ Roku TV วิธีการด้านบนจะใช้ไม่ได้ผล ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Home บนรีโมตเพื่อเปิดเมนูขึ้นมา
 2. เลื่อนหาเมนู​ Settings และทำการเลือกด้วยการกดลูกศรด้านขวาบนรีโมต
 3. เลื่อนหาเมนู​ System และทำการเลือกด้วยการกดลูกศรด้านขวาบนรีโมต
 4. เลื่อนหาเมนู​ Advance System Settings และทำการเลือกด้วยการกดลูกศรด้านขวาบนรีโมต
 5. จะเจอเมนู​ Factory Reset จะมีสองระบบให้เลือก 1 คือ Reset เฉพาะการตั้งค่าภาพและเสียง 2 คือ รีเซตและลบทุกอย่างในเครื่องกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
 6. ลองเลือก 1 ก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่หมดไป อาจต้องเลือก 2 เพื่อแก้ปัญหา

รหัส PIN CODE ของ Philips TV คืออะไร

รหัส Pin Code คือรหัสตั้งค่าสำหรับ lock ไม่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ หากคุณเคยตั้งรหัสไว้ให้ใช้รหัสนั้น แต่ถ้าหากไม่เคยตั้ง ให้ใช้รหัส 8888 แทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *