PS5 ภาพกระตุก เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

อาจมีบางครั้งที่เล่นเกม PS5 แล้วภาพกระตุก ซึ่งสาเหตุที่เกิดนั้นก็อาจมีได้หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น

 • เกิดจากสายสัญญาณมีปัญหา
 • ตัวเครื่อง PS5 มีการทำงานผิดพลาด
 • ระบบ HDR มีปัญหา
 • ไม่ได้อัพเดทซอฟต์แวร์
 • Frame rate กระตุก เนื่องจากตัวเกม optimize มาไม่ดีพอ

มาดูวิธีแก้ปัญหาเลยดีกว่า

รีสตาร์ท PS5

วิธีแก้ปัญหาที่คลาสสิกที่สุด และหลาย ๆ ครั้งก็ได้ผลมากที่สุดคือการลองรีสตาร์ทเครื่อง PS5 ดูก่อน ว่าแก้ปัญหาได้ไหม คุณสามารถรีสตาร์ท PS5 ได้ด้วยกันสองวิธีคือ

วิธีรีสตาร์ท PS5 จากจอย

 1. กดปุ่ม PlayStation บนตัวจอย
 2. เลื่อนเมนูไปขวาสุดที่ปุ่ม Power
 3. เลือก Restart (รีสตาร์ท)
 4. รอให้ระบบรีสตาร์ทสำเร็จ และเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

วิธีรีสตาร์ท PS5 จากตัวเครื่อง

 1. กดปุ่ม Power ที่ตัวเครื่อง PS5 ค้างไว้จนกว่าสัญญาณปิ๊ปจะดังสองครั้ง เพื่อ ปิด PS5
 2. ถอดปลั๊กออก
 3. รอ 1 นาที
 4. เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

หากเกมยังมีอาการกระตุกอยู่ ลองวิธีต่อไป

ตรวจสอบสาย HDMI

ลองเช็คสาย HDMI ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ หากมีสายสำรอง รองหาสายสำรองมาใช้ หรือบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มาจาก PS5 แต่อาจจะเป็นที่ตัวทีวีหรือมอนิเตอร์ของคุณ ให้ลองเช็ค ทีวีและมอนิเตอร์ในโหมดอื่น ๆ ด้วย

ปิดระบบ HDR

ระบบ HDR น้ันช่วยให้จอสามารถแสดงผลค่าสีได้มากกว่าปกติ ทำให้ตัวเกมมีความสวยงามมีมิติมากยิ่งขึ้น แต่บางครั้งระบบ HDR อาจส่งผลให้ตัวเกมทำงานผิดปกติได้ หรือมีปัญหากับจอทีวี ลองปิดระบบ HDR ดูก่อน เผื่อจะแก้ปัญหาภาพกระตุกได้

วิธีปิดระบบ HDR

 1. ไปที่เมนู Settings (ตั้งค่า) บน PS5
 2. เลือก Screen and Video (ภาพและวิดีโอ)
 3. เลือก Video Output (การเชื่อมต่อวิดีโอ)
 4. เลือก HDR
 5. เลือก Off แทน Automatic

และควรปิดระบบ HDCP ด้วย โดยวิธีปิดระบบ HDCP มีดังนี้

 1. ไปที่เมนู Settings (ตั้งค่า) บน PS5
 2. เลือกเมนู​ System หรือ ระบบ
 3. เลือก HDMI
 4. ที่เมนู Enable HDCP (เปิดการใช้งาน HDCP) ให้ปิด

ลองตรวจสอบอีกครั้งว่าภาพยังกระตุกอยู่ไหม

ปรับการใช้งาน 4K Video Transfer Rate

บางครั้งหากคุณใช้งานระบบ 4K การส่งสัญญาณวิดีโออาจขัดข้องกับค่าที่ตั้งไว้บนทีวี ควรตั้งค่าให้ตรงกัน โดยสามารถลองเปลี่ยนการตั้งค่าการส่งสัญญาณวิดีโอ 4K เป็นค่าดังต่อไปนี้

วิธีปรับการตั้งค่า 4K

 1. ไปที่เมนู Settings (ตั้งค่า) บน PS5
 2. เลือก Screen and Video (ภาพและวิดีโอ)
 3. เลือก Video Output (การเชื่อมต่อวิดีโอ)
 4. เลือก 4K Video Transfer Rate
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น -1 หรือ -2

ปรับขนาดหน้าจอของ PS5 ลงมา

การตั้งค่าขนาดหน้าจอแบบสูง ๆ เอาไว้ เช่น 4K หรือมากกว่านั้นอาจทำให้ตัวเครื่องต้องทำงานมากกว่าปกติ และสำหรับบางเกมที่ Optimize มาไม่ดี เมื่อมีการใช้ขนาดภาพสูง ๆ ก็จะทำให้ตัวเกมกระตุกได้ ทั้งนี้ PS5 สามารถลดค่าขนาดหน้าจอให้ต่ำลงมา เพื่อช่วยให้ตัวเกมใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยลง และทำให้อาการกระตุกลดลงได้

คุณสามารถตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เมนู Settings (ตั้งค่า) บน PS5
 2. เลือก Screen and Video (ภาพและวิดีโอ)
 3. เลือก Video Output (การเชื่อมต่อวิดีโอ)
 4. เข้าเมนู Resolution (ขนาดหน้าจอ) ให้เลือกที่น้อยลงมากว่าปัจจุบัน 1 ค่า หากยังกระตุกอยู่ให้ปรับลงมาอีก

อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ PS5

การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของ PS5 เป็นการอัพเดทที่จะช่วยแก้ปัญหา Bug ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวเครื่อง รวมไปถึงในบางการอัพเดทจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้ดีขึ้น และอาจแก้ปัญหาเกมกระตุกในบางเกมได้อีกด้วย คุณสามารถเช็คและอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ดังนี้

 1. ไปที่เมนู Settings (ตั้งค่า) บน PS5
 2. เลือก System (ระบบ)
 3. เลือก System Software (ซอฟต์แวร์ระบบ)
 4. เลือก System Software Update and Settings (การอัพเดทและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ระบบ)
 5. เลือก Update System Software (อัพเดทซอฟต์แวร์)
 6. รอให้ระบบค้นหาและทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบให้เรียบร้อย

เมื่ออัพเดทสำเร็จ ระบบจะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้ง ลองใช้งานดูว่ายังกระตุกไหม

เปลี่ยนจากโหมด Quality เป็น Performance ในตัวเกม

สำหรับบางเกม ผู้พัฒนาก็อาจจะมีการแถมการปรับการตั้งค่านี้มาให้ในตัวเกมเลย หากคุณเล่นเกมแล้วกระตุก ลองเข้าไปที่ Settings หรือ Option ในตัวเกม แล้วดูในหมวด Video ว่าสามารถปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ได้หรือไม่ ค่าที่เราแนะนำให้ปรับเพื่อทำให้ตัวเกมเล่นได้ลื่นขึ้น มีดังนี้

 • เปลี่ยนจาก Quality เป็น Performance
 • ปิดระบบ HDR
 • ปิดระบบ Ray Tracing
 • ปรับ Frame Rate ลดลง

ทั้งนี้การตั้งค่าต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีทุกตัวเกม ในบางกรณีอาจช่วยได้ และบางกรณีก็อาจจะต้องรออัพเดทจากผู้พัฒนาอย่างเดียว

ตรวจสอบกับ Community Online

สำหรับบางเกม ปัญหาการกระตุกอาจเป็นที่ตัวเกมนั้น ๆ โดยเฉพาะเลย ยิ่งในยุคสมัยนี้ที่วันแรกเมื่อเกมปล่อยออกมา มักจะมีปัญหากระตุก หรือบั๊กต่าง ๆ มากมาย ให้ดูฟีดแบคจาก Community บน ออนไลน์ว่า คนอื่น ๆ กระตุกเช่นกันไหม

หรือบางครั้งผู้พัฒนาเกม อาจมีการปล่อยอัพเดทตัวเกมมาตั้งแต่วันแรก ๆ เพื่อแก้ปัญหาเกมกระตุก ให้ดาวน์โหลดและทำการอัพเดทตัวเกมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *