PS5 เปิดเองอัตโนมัติ แก้ไขยังไง? (มีวิธีแก้)

คงเป็นเรื่องน่าแปลกใจ ตกใจไม่น้อย หากอยู่ดี ๆ PS5 ของคุณเปิดขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ได้กดปุ่มอะไรเลย ทั้งนี้หากเริ่มเกิดเหตุการณ์นี้บ่อย ๆ แปลว่ามันมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังครับ และวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุที่ PS5 เปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติ และวิธีแก้ไข

ทำไม PS5 ถึงเปิดขึ้นมาเอง

หากคุณเจอปัญหา PS5 เปิดเองอัตโนมัติ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • มีการเปิดใช้งานลิงก์อุปกรณ์ HDMI เอาไว้ หากมีการเปิดใช้งานลิงก์อุปกรณ์ HDMI เมื่อคุณเปิดทีวีของคุณที่เชื่อมต่อกับ HDMI เอาไว้เจ้าตัว PS5 ก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมกันด้วย
 • มีการเปิดโหมดพัก(Rest Mode) PS5 หากมีการเปิดโหมดพักเอาไว้ แม้จะปิดตัวเครื่องไปแล้ว แต่เมื่อมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ หรือมีการอัพโหลดข้อมูลเซฟเกมในตัวเครื่องไปบนระบบคลาวด์ ของ PS Plus ตัวเครื่องอาจจะเปิดตัวเองขึ้นมาอัตโนมัติเวลาอยู่ในโหมดพัก
 • มีการใช้งานการเล่นระยะไกล (Remote Play) หากคุณมีการเข้า PS5 ผ่านแอป PS app บนมือถือของคุณเพื่อเล่นเกมส์ หากการเชื่อมต่อระบบสำเร็จ ตัวเครื่อง PS5 ก็จะเปิดตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้คุณสามารถใช้งาน Remote Play ได้ โดยตัวเครื่องจะส่งข้อมูลสัญญาณต่าง ๆ ผ่าน WiFi หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดทีวี คุณสามารถเล่นเกม PS5 ผ่านระบบ Remote Play ได้เลย ในกรณีที่คุณเล่นจากนอกสถานที่ อาจทำให้คนที่บ้านตกใจที่อยู่ดี ๆ PS5 ก็เปิดตัวเองขึ้นมาได้

วิธีแก้ปัญหา กรณี PS5 เปิดขึ้นมาเอง

เมื่อทราบถึงที่มาของการที่ PS5 เปิดเองแล้ว หากคุณไม่อยากให้ PS5 เปิดเอง มีวิธีแก้ปัญหาดังนี้

วิธีที่ 1 ถอดปลั๊กเมื่อใช้งานเรียบร้อย

หากคุณถอดปลั๊กจ่ายไฟ PS5 ออก ตัว PS5 จะไม่มีการเปิดขึ้นมาเองในทุกกรณี เพราะจากสาเหตุที่เรากล่าวมาทั้งหมด ตัว PS5 จำเป็นต้องใช้ไฟในการเปิด แต่หากถอดปลั๊ก PS5 จะไม่เปิดเอง ไม่ทำงานเองทุกกรณี

วิธีที่ 2 ปิดการใช้งาน ลิงค์อุปกรณ์ HDMI

ปิดการใช้งาน ลิงค์อุปกรณ์ HDMI จะช่วยไม่ให้ PS5 เปิดเอง เมื่อมีการเปิดทีวี

วิธีการปิดการ ลิงค์อุปกรณ์ HDMI มีดังนี้

 1. เปิดเครื่อง PS5 และไปที่เมนู​ Settings (ตั้งค่า) รูปเฟืองมุมขวาบน
 2. เลือกเมนู System (ระบบ)
 3. เข้าเมนู HDMI
 4. ที่เมนู Enable HDMI Device Link(เปิดใช้งานลิงก์อุปกรณ์) ให้เลือก Off (ปิด)

วิธีที่ 3 ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้า โหมดพัก

โหมดพัก (Rest Mode) ของ PS5 ไม่ใช่การปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ตัวเครื่องยังมีการทำงานอยู่ เช่น ยังมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาอัพเดทอัตโนมัติ ยังสามารถสั่งการด้วยแอป PlayStation บนมือถือให้ดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งรอไว้ก่อนได้ แต่จะใช้ไฟน้อยกว่าช่วงที่เราใช้งาน PS5 อย่างเต็มรูปแบบได้

หากไม่ต้องการใช้ฟังค์ชั่นต่อไปนี้ และไม่อยากให้ PS5 เปิดเองเมื่อเข้าโหมดพัก ทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. เปิดเครื่อง PS5 และไปที่เมนู​ Settings (ตั้งค่า) รูปเฟืองมุมขวาบน
 2. เลือก Power Settings (การประหยัดพลังงาน)
 3. เลือก Features Available in Rest Mode (คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานในโหมดพัก)
 4. เลือก Stay Connected to the internet (คงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้) ให้เป็นปุ่มปิด
 5. เลือก Enable Turning on PS5 from Network (เปิดใช้งานการเปิดเครื่อง PS5 จากเครือข่าย) ให้เป็นปุ่มปิด
 6. ปิด PS5 ของคุณได้เลย

วิธีที่ 4 ปิดการใช้งานการเล่นระยะไกล (Remote Play)

 1. เปิดเครื่อง PS5 และไปที่เมนู​ Settings (ตั้งค่า) รูปเฟืองมุมขวาบน
 2. เลือกเมนู System (ระบบ)
 3. เลือกเมนู Remote Play (เล่นระยะไกล)
 4. เลือกเมนู Enable Remote Play (เปิดใช้งานการเล่นระยะไกล) ให้เป็นปุ่มปิด

หากทำตามวิธีข้างต้นที่กล่าวไปทั้งหมด ปัญหา PS5 เปิดเองจะหมดไป แต่ทั้งนี้ ก็อย่าลืมว่าบางฟังค์ชั่นที่เราปิดไปนั้นก็เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นโหมดพัก หรือ การเล่นระยะไกล ก็ตาม หากเรามีการใช้งานโหมดเหล่านี้บ่อย ๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดโหมดเหล่านี้ ขอเพียงแค่เข้าใจว่า PS5 เปิดเองมาจากสาเหตุอะไร ก็ไม่ต้องกังวลปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *